Asociatia
Tottoro, iunie 2015
Finalizarea
proiectului „Snoezelen, o abordare inovatoare”
Asociația Tottoro anunță
finalizarea proiectului „Snoezelen, o abordare inovatoare”, implementat în
perioada 15 iulie 2013 – 14 iunie 2015 de către Asociația Tottoro, în
parteneriat cu Asociaţia P.A.V.E.L şi Asociația Internațională Snoezelen din
Elveția. Proiectul Snoezelen, o abordare
inovatoare”,
este co-finanțat
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea Europeană extinsă, prin Programul de Cooperare Elve
țiano-Român.
Programul de Cooperare Elvețiano-Român este unul dintre
programele de cooperare între noile țări membre ale Uniunii Europene. Toate
aceste programe reprezintă contribuția Elveției la reducerea disparităților
sociale și economice în Uniunea Europeană extinsă. Mai multe detalii despre
program găsiți la link-ul http://www.swiss-contribution.ro/.
Proiectul “Snoezelen, o abordare
inovatoare”  și-a propus să crească accesul copiilor
cu nevoi speciale la servicii sociale, prin furnizarea de terapie Snoezelen, cu
scopul de a creşte calitatea vieţii acestora şi de a promova incluziunea lor
socială.
Pentru aceasta au fost instruiți 12 voluntari în
furnizarea de terapie Snoezelen pentru două grupuri de beneficiari: 40 de copii
bolnavi de cancer internați în cadrul secției de Oncopediatrie din Institutul
Oncologic „Prof.dr. Alex. Trestioreanu” din București și 60 de copii cu dizabilități
intelectuale din două școli speciale din București. Pentru aceștia au fost
asigurate 300 de sesiuni de terapie Snoezelen pe parcursul unui an. Instruirea
voluntarilor a fost furnizată de către partenerul nostru elvețian, David Grupe,
lector internațional de terapie Snoezelen, Președintele Asociației
Internaționale Snoezelen Elveția.
În cadrul proiectului au fost amenajate două spaţii
Snoezelen pentru terapie, cu expertiză din partea partenerului elvețian: două
spaţii fixe (unul în secţia de Oncopediatrie a Institutului Oncologic “Prof.
dr. Alex. Trestioreanu”, pentru beneficiarii 
Asociației P.A.V.E.L. şi unul la sediul Asociației TOTTORO), de
asemenea, au fost achiziționate și echipamente mobile pentru utilizarea în cele
două Școli Gimnaziale Speciale nr.1 și nr. 2 din București unde, s-au
desfășurat sesiuni de terapie Snoezelen pentru elevii beneficiari. Totodată,
260 de copii bolnavi de cancer au avut acces la camera Snoezelen.
Pe parcursul proiectului Asociația Tottoro a
devenit membră a Asociației Internaționale Snoezelen și a dezvoltat un blog cu
informații din domeniu pe care vă invităm să-l vizitați
(www.asociatiatottoro.blogspot.ro).
100 din copiii incluși în proiect care au
beneficiat de cicluri complete de 15 sesiuni de terapie Snoezelen şi au fost
monitorizați pe parcursul acestora formează lotul reprezentativ pentru
cercetarea aplicată cu privire la beneficiile acestei terapii.
Obiectivele generale ale terapiei sunt:
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a stării psihice, conştientizarea și interacțiunea
cu mediul, îmbunătățirea abilităţilor de viață, autonomie, îmbunătăţirea
abilității de concentrare și a atenției, îmbunătăţirea abilităților de
comunicare și cooperare.
Pe data de 12 iunie 2015, începând cu orele 17:00
este organizat seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului și
cercetării, eveniment la care sunt așteptați să participe cel puțin 30 de
specialiști interesați de acest tip de terapie. La eveniment vor fi distribuite
CD-uri care conțin integral cercetarea.Tot în cadrul acestui eveniment
participanții vor putea lua contact cu mediul Snoezelen, în camera amenajată la
Asociația Tottoro, din str. Fainari nr.45A, sector 2, București.
Dacă doriți să participați la seminar, vă rugăm să
vă anunțați prezența la tel. 0751 088 396 (Laura Militaru).
Totalul costurilor eligibile ale proiectului este de 74 435.09 CHF din care 10%
reprezintă contribuția implementatorilor.